2020-10-02 11:17:31

Javno savjetovanje o Prijedlogu Statuta Osnovne 隕ole 家kanje

Osnovna škola 家kanje otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Statuta Osnovne škole 家kanje.

Primjedbe i/ili prijedloge dostavite putem Obrasca za sudjelovanje na e-mail: ured@os-zakanje.skole.hr do 12. listopada 2020. godine.


Osnovna 隕ola 家kanje