2019-03-11 10:49:00

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću-Statut

U vremenu provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Statuta Osnovne škole Žakanje nije pristiglo nijedno očitovanje.


Osnovna škola Žakanje